Kerana Hanya Bersama Kita Dapat

Membina Dunia di mana Semua Belia & Kanak-Kanak Selamat, Kuat & Dihargai

Siapa Kami

YAYASAN PENDIDIKAN MALAYSIA (No. Pendaftaran: PPAB-33/2013) merupakan yayasan yang ditubuhkan pada 31 Julai 2013 berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258).
YPM memberi peluang kepada syarikat luar dan individu untuk menjalankan sebahagian tanggungjawab sosial dalam menyokong pembangunan modal insan dan pendidikan di negara ini serta membantu golongan yang memerlukan sejajar dengan visi kami “Mendidik Bangsa, Membina Negara"
woweare

Apa Kami Lakukan

01.

— ORPHANS AND ASNAF

Sustain personal education and development of orphans & asnaf

02.

— TAHFIZ STUDENTS

Sustain personal education and development of tahfiz students

03.

— ANAK YATIM DAN PELAJAR TAHFIZ

Melestari pendidikan dan pembangunan peribadi anak-anak yatim dan tahfiz
Bahasa Melayu